Raico

Hare skutt for Raico 30.10.2010
på Romdal almening.