Husk alltid! Norge blir litt bedre for hver gang det dør en ulv...
Vi ønsker et ulvefritt NORGE.....

ULV ER INGEN UTRYDDNINGS TRUET ART, AMERIKANERENE HAR TATT DEN AV SIN RØDLISTE.

Jeg planlegger valper våren 2012 Kurjovikens Jazna / Harasjølias Raico. 

0,00 i inavels % 

🙂

10.02.2012

Harasjølias Raico fikk 1 . Åpen Prøve.


11.01.2012

Kurjovikens Jazna fikk 2.  Åpen prøve .


24.11.2011

Harasjølia`s Raico fikk 1.   barmark på Åpen prøve.


19.11.2011 

Killbàkens Raju-Nina fikk 1. UK og 1 UKK på utstilling på Lillehammer.