Finskstøvervalper ventes ca 20. juni

Finskstøvervalper valper ventes ca. 20. Juni

                                         

 MOR: Td Bessa Reg: No 50487/09. Bessa har 2x1, på to starter - HD fri.                                                                                                                                                                  FAR: Nxx Harasjølia’s Raico reg: No 15350/07. Raico er testet fri for attaxi og HD.  

Valper etter Td Bessa Reg nr: No 50487/09 og Raico No 15350/07                                       Bessa er 100% premiert på jaktprøve med 2 X 1. ÅP - Hun er en habil jager som har god sporforfølgelse og jager radig med et livlig og godt målbruk. Hun er taus i fot og tap.             Raico er NJCH og er fjerde generasjon her, han er en god jakthund og har et spesielt godt mål, er en veldig trygg og lydig hund. Begge hundene har godt gemytt og jager bare hare.     Denne kombinasjonen forventes å gi tidlige gode jagere med ekstrem jaktlyst og godt mål.     Valpene leveres ved 8 ukers alder med veterinær attast, registrert NKK, ferdig vaksinert og ID merket Parringen er godkjent av avlsrådet.

Finskstøvervalper ventes ca 20. juni

Td Bessa Reg: No 50487/09.

Finskstøvervalper valper ventes ca. 20. Juni

                                         

 MOR: Td Bessa Reg: No 50487/09. Bessa har 2x1, på to starter - HD fri.                    FAR: Nxx Harasjølia’s Raico reg: No 15350/07. Raico er testet fri for attaxi og HD.  

Valper etter Td Bessa Reg nr: No 50487/09 og Raico No 15350/07                                       Bessa er 100% premiert på jaktprøve med 2 X 1. ÅP - Hun er en habil jager som har god sporforfølgelse og jager radig med et livlig og godt målbruk. Hun er taus i fot og tap.             Raico er NJCH og er fjerde generasjon her, han er en god jakthund og har et spesielt godt mål, er en veldig trygg og lydig hund. Begge hundene har godt gemytt og jager bare hare.     Denne kombinasjonen forventes å gi tidlige gode jagere med ekstrem jaktlyst og godt mål.     Valpene leveres ved 8 ukers alder med veterinær attast, registrert NKK, ferdig vaksinert og ID merket Parringen er godkjent av avlsrådet.