Hundens 10 bud.

 


 

1. I løpet at de 10-12 år som jeg forventer å leve, vil jeg gi deg mye hengivenhet og glede - forsøk å gi meg noe igjen.

2. Du har dine venner, ditt arbeid og dine interesser, jeg har kun deg. Ikke la meg være for mye alene.

3. Neste gang du få lyst å slå meg, husk at mine kjever kunne med letthet bite over din hånd, men gjør jeg bruk av min makt?

4. Jeg er ikke et menneske. Du må verdsette meg for mine egenskaper som hund.

5. Faste regler gjør meg trygg og det er din oppgave å være konsekvent når du lærer meg disse.

6. Jeg er ikke skapt for å holde meg for mye i ro - jeg MÅ mosjoneres.

7. Jeg liker å arbeide - lær meg noe nyttig.

8. Jeg kan bli skremt mens jeg hviler - ikke la andre forstyrre meg da.

9. Det hender at du har dine dårlige dager, men husk at jeg kan også ha mine.

10. Når jeg blir skrøpelig og ikke lenge kan glede meg over hverdagen, la meg gå til hvile på en ærverdig måte

🙃

Kommentarer

18.01.2013 18:35

hans jensen

nydelig